De 2de Kans
/

Dagbesteding en Kringloopwinkel.

Waar moet ik het zoeken? 

Het blijkt in de praktijk vaak een zoektocht om de juiste of gewenste informatie te vinden. 

Middels onze website zetten we de meest interessante website op een rijtje.

Deze specifieke websites maken het voor u als gebruiker makkelijker om verder te zoeken naar de gewenste informatie en zelfstandig keuzes te maken. Vanuit het perspectief van mensen met een psychisch of lichamelijke beperking, verzorgers, naast betrokkenen en mantelzorgers maken we het voor u niet alleen mogelijk beter geïnformeerd te zijn, maar ook gebruik te maken van allerlei bestaande of toekomstige regelingen. Komt u een website tegen die niet meer bestaat laat het ons weten.

 
Informatie:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente waar u woonachtig bent.Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.


www.regelhulp.nl

Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. 

www.skipr.nl

Specifieke of algemene informatie: Altijd het meest actuele zorgnieuws op uw smart Phone, tablet of PC. 

www.zorgwijzer.nl/

Vergelijken is onze zorg!

Zorgverzekering vergelijken? ZorgWijzer.nl is al 16 jaar een begrip in de zorg. Wij helpen je met het vinden van een nieuwe zorgverzekering. Daarnaast biedt de site het laatste nieuws omtrent het zorgstelsel en een overzicht met alle premies en zorgverzekeraars.

www.cbr.nl

Bestuurders moeten volgens de wet niet alleen rijvaardig, maar ook ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om veilig te rijden. Het CBR beoordeelt of (aanstaande) bestuurders voldoen aan de eisen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid die de overheid stelt. Dit gebeurt aan de hand van de wettelijke Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Keurend artsen en medisch specialisten hebben daarbij in specifieke gevallen een belangrijke rol. Voor keurend artsen is deze rol het op verzoek van de burger plaatsen van een aantekening op de Eigen verklaring of het invullen van het Geneeskundig verslag bij de Eigen verklaring. Wanneer een burger medisch gekeurd moet worden, kan hij hiervoor in sommige situaties naar zijn eigen behandelend specialist en soms volgt een verwijzing van het CBR naar een onafhankelijk specialist. Naar aanleiding van de keuring vullen medisch specialisten een rapportageformulier in wanneer het feitelijke informatie betreft. Wanneer er een oordeel over de geschiktheid gevraagd wordt, maakt de specialist een rapport op.

www.sien.nl

Is bedoeld voor mensen met een beperking. Onder link "veranderingen " in de zorg vindt u een uitgebreid overzicht van de laatste stand van zaken.

www.verstandelijkbeperkt.nl

De informatiewebsite over verstandelijke beperking van Expertisecentrum Verstandelijke Beperking. Informatie voor mensen met een beperking en professionals.

www.langsdelevenslijn.nl

 

Als u met beperkingen en handicaps te maken heeft kunt u letterlijk en figuurlijk op drempels stuiten. U kunt via deze website alle voorzieningen, hulpmiddelen, mensen en instellingen vinden die u van dienst kunnen zijn.


www.huisvoordezorg.nl

 

 

Het huis voor de zorg is een onafhankelijke organisatie voor de zorgvragers in Limburg en gevestigd in Sittard. Meerdere koepelorganisaties werken hierin samen.


www.kiesbeter.nl

 

 

Wijst u de weg in de zorg. Ook in de gehandicapte zorg. Dagactiviteiten, wonen, ondersteunende hulp en tal van voorzieningen.


www.weethoehetzit.nl

 

 

Zoekt u de sociale wetten en regels waar u rekening mee moet houden? Informatie over alle bestaande uitkeringen, mogelijkheden en beperkingen.


www.kennisnet.nl

 

 

Informatie over o.a. regelingen inzake gebruik van speciaal onderwijs.


www.pluryn.nl

 

 

Informatieve site voor allerlei ideeën, mogelijkheden, projecten, vakanties, dagbesteding etc. Ook voorzieningen in Midden Limburg.


www.stanna.nl

 

 

St. Anna (Heel) biedt zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking die complexe zorgvragen hebben. Ons aanbod is integraal, wat betekent dat we ons richten op alle levensgebieden: van zorg tot wonen en van daginvulling tot vrije tijd. We zijn er voor jong en oud. St. Anna ondersteunt bij vragen gedurende alle levensfasen van de cliënt.


www.daelzicht.nl

Daelzicht is een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. We bieden een veilige woonomgeving, intensieve zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en werk op maat, ondersteuning thuis bij het dagelijkse leven en opvang in een crisissituatie. Daelzicht is op ruim 80 locaties in Limburg vertegenwoordigd. Voor meer informatie over onze zorg kunt u ook terecht bij de zorgbemiddelaars van onze afdeling Cliëntservice.


www.cliclimburg.nl

Voor, door en met cliënten werkt CliC aan kwaliteit van jeugdhulp. Onze kracht is dat we op de juiste plek kennis toevoegen en partijen met elkaar verbinden. Als partner voor de Limburgse jeugdhulp laat CliC zo iedereen in de keten profiteren van haar kennis en netwerk. We kiezen duidelijk partij voor de cliënt, maar maken verbinding met alle partijen. Zo zorgt CliC ervoor dat de stem van de cliënt op de juiste plekken wordt gehoord en serieus wordt genomen


www.basissport-limburg.nl

Basissport Limburg is kort samengevat “het realiseren van een voor iedere verstandelijk en meervoudig gehandicapte geschikt aanbod  van sport, spel en bewegen in de provincie Limburg.”


www.begrensdeliefde.nl

Een site voor iedereen die professioneel of als opvoeder betrokken is bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook veel interessante links naar andere sites.


www.meerdanliefde.nl

Deze unieke site is speciaal gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking en bevat makkelijk toegankelijke informatie over het aangaan van sociale en sexuele contacten, hoe je jezelf weerbaarder kunt maken en de kinderwens.


www.schikorganisatie.nl

Schikorganisatie organiseert begeleide vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking.


www.cafedapper.nl

Café Dapper is hét ontmoetingscafé voor mensen met een verstandelijke beperking en homo/biseksuele gevoelens in samenwerking met COC Nijmegen.www.wielewaal.nl
Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeer weekenden en dagopvang (kinderthemaweken en weekendopvang) voor kinderen en jongeren met een beperking.www.mijnmedicijn.nl
Precies weten wat uw medicijn voor u doet?

www.dwangindezorg.nl

Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, direct betrokkenen en professionals. Met vragen uit de praktijk, rechten en plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang. Ook speciaal onderdeel voor mensen met een verstandelijke beperking.


www.sheerenloo.nl
Intikken bij zoeken: wensen boekje

Wensen boekje voor uitvaart mensen met een verstandelijke beperking. Een boekje waarin mensen met een verstandelijke beperking hun wensen rondom hun uitvaart in vast kunnen leggen. Het wensen boekje is leuk en eenvoudig opgezet en ook zeer geschikt voor kinderen. (kosten 3.50 excl verzendkosten) Te bestellen via receptie Apeldoorn telefoon 055 – 3696169 of via email


receptie.apeldoorn@sheerenloo.nl
 
www.trimbos.nl
Het Trimbos instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.www.hoezoanders.nl
Nieuwe website voor jongeren met een niet - zichtbare beperking of chronische ziekte die hun dromen willen realiseren.PGB en andere zorg.

www.pgb.nl
De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Actualiteiten, ervaringen en wat u moet weten indien u een pgb hebt of wilt aanvragen.

www.ciz.nl

Centraal orgaan indicatie stelling zorg. Alle informatie voor het aanvragen voor alle zorg en de bijbehorende indicatie. Heeft u AWBZ zorg nodig? AWBZ zorg is zorg die wordt betaald via de algemene wet bijzondere ziektekosten. Om deze zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Hoewel veel regelingen veranderen, blijven er nog vele mogelijkheden over.www.hetcak.nl
Het CAK berekent – en incasseert de eigen bijdragen voor de algemene wet bijzondere ziektekosten AWBZ en de wet maatschappelijke opvang WMO. Het CAK verzorgt ook een tegemoetkoming van de wet chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij maken.www.zorginstituutnederland.nl
Algemene informatie over verzekeringen, beroepen, opleidingen en kwaliteit.

www.regelhulp.nl

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZUWVCAKStichting Opvoeden en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.
www.svb.nl
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die wij uitvoeren. 
Mantelzorg en naastbetrokkenen:
 
www.lotjeenco.nl
Lotje & Co is de stichting voor gezinnen met een zorgintensief kind. We bieden erkenning, herkenning en verkenning. Op een positieve manier informeren we je over de mogelijkheden achter de beperking. Dat doen we onder andere in ons tijdschrift Lotje&Co. En op deze website geven we je de unieke mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders met een zorgintensief kind.www.mezzo.nl
Landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg met heel veel informatie en links.

www.handeninhuis.nl

Landelijk werkende organisatie die zich richt op de 24 – uurs vervanging van de vaste mantelzorger van thuisverblijvende zorgbehoevende. Door deze vervanging kan de mantelzorger met een gerust hart op vakantie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de vaste mantelzorger voor een opname naar een ziekenhuis moet. De vervanging voor de vaste mantelzorger wordt vergoed door de meeste ziekenfondsen. Zie overzicht op de website.


werkenmantelzorg.nlwww.mantelplan.nl
Mantelplan verbindt mensen die elkaar willen helpen!
Wilt u de zorg voor een naaste delen en afstemmen met familie en bekenden? Of wilt u hulp van iemand bij u in de buurt? Meld u dan gratis aan.www.zorgvoorelkaar.com
Is een online gratis marktplaats voor informele en formele hulp. U ziet snel wie er in uw omgeving hulp nodig heeft en wie vrijwillige of professionele hulp kan bieden. Stel gratis een hulpvraag of draag gemakkelijk je steentje bij aan een zorgzame samenleving. Met elkaar in contact komen is eenvoudig en zo gebeurd.Belangenbehartigers:
 
www.Ango.nl
De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functie beperking, chronisch zieken en mensen met een verstandelijke beperking.
Adres: Secretariaat district Limburg Oranjelaan 100 6043 GL Roermond
Telefoon: 0457- 337728/ 06 – 44226www.mee.nl
Heeft u een lichamelijk,zintuiglijke of verstandelijke beperking of ervaart u beperkingen ten gevolge van een chronische ziekte. Dan krijgt u te maken met instanties, regels en allerlei praktische zaken. Mee is vertrouwd met al deze zaken en kan u daarbij helpen.www.zorgbelang-nederland.nl
In iedere provincie vind u zorgbelang organisatie, waar u terecht kunt met klachten en vragen over de zorg.www.ditkoningskind.nl
Landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn.www.npcf.nl
Nederlandse patiënten/consumenten federatie. Omdat patiënten de zorg beter maken. Informatieve site.www.kansplus.nl
Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders,broers, zussen en andere naasten. Leden krijgen tal van kortingen, bijvoorbeeld bij ziektekostenverzekeraar Menzis.www.pvp.nl
De Patiëntenvertrouwenspersoon verleent ggz cliënten advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. De PVP stelt zich op aan de kant van de cliënt. Ook veel informatie voor jongeren en kinderen, zoals de kinderkrant. Zie de pvp krant.

www.yeswecanclinics.nl

De oprichters zijn zelf ervaringsdeskundigen en de organisatie heeft kennis, ervaring op het vlak van verslavingen, gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

 
Regelingen:

Routewijzer naar werk

 Heb je te maken met psychische kwetsbaarheid en zoek je ondersteuning om werk te vinden of te behouden? Wil je je ontwikkelen in je werk? Op deze Routewijzer vind je informatie over welke vragen je kunt verwachten van je gemeente of UWV, hoe ontwikkelassessments eruit zien die meten hoe je je ontwikkelt op je werkplek en welke ondersteuning naar werk en werkhervatting mogelijk is. Voorbeelden zijn ontwikkeltrajecten, begeleiding en cursussen. 

De Routewijzer is een website van het Landelijk Platform GGz en de Landelijke Cliëntenraad (LCR). 

Zorg je in het weekend of tijdens de vakantie voor een ernstig gehandicapte

van 21 jaar of ouder die meestal in een inrichting (WLZ - instelling) verblijft? En maak je daarvoor extra kosten? Dan mag je deze uitgaven aftrekken. Je komt in aanmerking voor a​ftrek als je zorgt voor: je eigen ernstig gehandicapte kind(eren) je ernstig gehandicapte broer(s) of zus(sen) een ernstig gehandicapte van wie jij tot mentor bent benoemd door de kantonrechter Vanaf 2015 kun je ook aftrek krijgen als je zorg voor een ernstig gehandicapte voor wie jij tot

curator bent benoemd, en voor wie jij de persoonlijke belangen behartigt. Aftrekbare kosten: uitgaven voor het halen en brengen met de auto (€0,19 per kilometer) extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte bij jou thuis (€10 per dag) ​​Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.


Mantelzorgcompliment.

Door invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het waarderen van de mantelzorg. Wilt u weten hoe mantelzorg in uw gemeente wordt gewaardeerd? Neem dan zelf contact op met uw gemeente. Heeft u voor 1 mei 2015 een aanvraag ingediend? Dan krijgt u binnen 6 weken een reactie. Heeft u een klacht of bezwaar over een eerder toegekend of afgewezen Mantelzorgcompliment? Dan kunt u deze mailen naar: KlachtofbezwaarMZC@svb.nl.

Vragen over mantelzorg en mantelzorgondersteuning?

Heeft u algemene vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning? Neem dan contact op met Mezzo. Mezzo is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Mezzo is bereikbaar via de Mantelzorglijn: 0900 - 20 20 496 (10ct/pm).


Kinderbijslag
Tweemaal kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
 • uw kind woont bij u thuis
 • uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies.


  U ontving vóór 1 januari 2015 TOG

  Dan heeft u een AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring van minimaal 10 uur zorg of meer per week voor uw kind. Uw indicatie blijft geldig tot de einddatum van die indicatie. U ontvangt vanaf 1 januari 2015 automatisch tweemaal kinderbijslag voor uw kind als u de aanvrager bent van de kinderbijslag.

  Loopt uw AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring in 2015 af? Wij verlengen dan éénmalig uw indicatie met 6 maanden voor tweemaal kinderbijslag. Ook als u voor daarna nog geen nieuwe indicatie heeft.

  Is de verlenging van 6 maanden afgelopen? Dan krijgt u van ons automatisch een brief dat u tweemaal kinderbijslag kunt aanvragen. Om te bepalen of uw kind intensieve zorg nodig heeft, schakelen wij CIZ in. CIZ geeft hierover een advies af aan ons (het CIZ-advies).


  Vraagt u op of na 1 januari 2015 voor het eerst tweemaal kinderbijslag aan?

  Dan nemen wij contact op met CIZ. CIZ bekijkt of uw kind intensieve zorg nodig heeft en geeft een advies aan ons af (het CIZ-advies).


   OV begeleiderskaart.

   De OV begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan, de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten volgens dienstregeling. Daarnaast valt ook het collectief vraagafhankelijk vervoer in dit verband onder het openbaar vervoer.

   Wanneer komt u in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart?

   De aanvraag van een OV Begeleiderskaart wordt toegewezen wanneer u op geen enkele manier zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen. Het begrip zelfstandig reizen slaat niet zozeer op het reizen zonder enige hulp, maar op het kunnen reizen zonder hulp van een persoonlijk begeleider, maar met hulp die het openbaar vervoerbedrijf biedt en met bewegingshulpmiddelen. De criteria zijn opgenomen in de Regeling OV-begeleiderskaart van 11 juli 2014. Bij de beoordeling wordt gekeken of u op enigerlei wijze zelfstandig kunt reizen. Het dragen van bagage is geen indicatie voor een OV Begeleiderskaart.

   Openbaar vervoerbedrijven bieden ook zelf assistentie aan. Als u met deze assistentie kunt reizen, wordt u geacht zelfstandig te kunnen reizen en komt u niet in aanmerking voor een OV Begeleiderskaart.

   Handig stroomschema

   Om het voor u makkelijker te maken om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor een OV begeleiderskaart, heeft Argonaut Advies een stroomschema ontwikkeld. Door stap voor stap de vragen te beantwoorden, kunt u voor uzelf bepalen of het wel of geen nut heeft om een OV begeleiderskaart aan te vragen.

   Aanvraag doen

   Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie een OV Begeleiderskaart aan willen vragen, kunt u contact opnemen met Argonaut Advies, afdeling OV begeleiderskaart via telefoonnummer 030 - 235 46 61.

    
   Kaart
   Opbellen